Giá ống nghiệm đường kính 30 mm, 24 lỗ, 3×8 Kartell.

Liên hệ